Non-inferioriteits- en equivalentiestudies

Actuality
Fanny Buckinx, prof. Olivier Bruyère

Via non-inferioriteitsstudies, ook wel klinische equivalentiestudies genoemd, kan worden aangetoond dat de doeltreffendheid van een nieuwe behandeling niet te inferieur is aan die van een comparatorbehandeling. Aan de hand van dit soort studies kan echter niet worden aangetoond dat de doeltreffendheid van beide behandelingen volstrekt gelijkwaardig is. Eén van de vereisten voor deze studies is dat een verlies van doeltreffendheid wordt aanvaard in ruil voor andere voordelen.

Systematic review

Actuality
Charlotte Beaudart, Véronique Rabenda en prof. Olivier Bruyère

Een systematic review of systematisch literatuuronderzoek wordt meestal gebruikt om een samenvatting te maken van de resultaten van meerdere studies over hetzelfde onderwerp. Systematische literatuurstudies zijn dus heel belangrijk, in het bijzonder de voorbije jaren, waarin het aantal in de literatuur gepubliceerde artikelen is geëxplodeerd! Een systematic review wordt beschouwd als een onderzoek met een hoog wetenschappelijk bewijsniveau. Het staat aan de top van de piramide van de evidence-based medicine. Als het onderzoek van goede kwaliteit is, heeft het dus een hoger bewijsniveau dan gerandomiseerde gecontroleerde studies, cohortstudies, case-controlstudies…

Adjuvant sunitinib en hoog-risico-niercelcarcinoom

Actuality
Heidi Van de Keere

Adjuvant sunitinib blijkt een significant gunstig effect te hebben op de ziektevrije overleving bij patiënten met locoregionaal heldercellig niercelcarcinoom en een hoog risico op tumorrecidief na nefrectomie. Dat suggereren de resultaten van een dubbelblinde fase 3-studie door Alain Ravaud en collega’s die het New England Journal of Medicine publiceerde.

Neoadjuvante chemotherapie bij blaaskanker cT2N0M0

Actuality
Dr. Philippe Mauclet

Wat is de prognose van patiënten met een blaaskanker die in de spier is gegroeid, maar klinisch beperkt blijft tot de blaas, als ze niet reageren op een neoadjuvante chemotherapie?

Bariatrische chirurgie en urogenitale functie

Actuality
Dr. Philippe Mauclet

Bariatrische chirurgie verbetert snel de erectiestoornissen en de lage-urinewegsymptomen.

5-alfareductasesremmers en TURP

Actuality
Dr. Philippe Mauclet

Een korte behandeling met een 5-alfareductaseremmer zou het perioperatieve bloedverlies kunnen verminderen bij een transurethrale prostaatresectie.