Nieuw: de ‘Europese Erfrechtverordening’

Beroep & vrije tijd
Solange Tastenoye

Na het stopzetten van uw dokterspraktijk verhuist u naar uw woning in het buitenland. Mooie vooruitzichten, maar toch maakt u zich wat zorgen, want wat indien u in het buitenland overlijdt? Sinds vorig jaar augustus is de zogenaamde ‘Europese Erfrechtverordening’ van kracht gegaan. Door deze nieuwe regeling werden veranderingen aangebracht, bijvoorbeeld in gevallen waarbij een Belg in het buitenland gaat wonen of er een buitenverblijf heeft. Wat houdt dit precies in?

Cross-overstudies

Actuality
Justine Slomian, prof. Olivier Bruyère ((Eenheid Methodologische Ondersteuning in de Epidemiologie en de Biostatistiek, CHU Sart Tilman, ULg)

In deze nieuwe aflevering van onze epidemio-statistische reeks nemen we een bijzonder studieopzet onder de loep: de cross-overstudie. Hierin krijgen de patiënten verschillende behandelingsmodaliteiten na elkaar die dan kunnen worden vergeleken.

Technologie en seksualiteit: sporen en ontsporen van jongeren op zoek naar hun identiteit

Actuality
Martine Versonne

Het internet kan bijdragen tot de identiteitsvorming, op voorwaarde dat erover gepraat wordt met de jongeren, meer bepaald over strategieën om er relationeel voordeel uit te halen, maar de risico's te beperken.

Hypertensie, antihypertensiva en seksualiteit: een gevaarlijke combinatie

Actuality
Dominique-Jean Bouilliez, op basis van een mededeling van Alexandre Persu

Erectiele disfunctie en hypertensie zijn nauw met elkaar verbonden. En antihypertensiva? Hebben zij een impact op het seksueel functioneren? Hoewel de gegevens over het onderwerp lang niet volledig zijn, suggereren ze volgens prof. Alexandre Persu (Cardiologie, UCL) dat bètablokkers en diuretica de disfunctie verergeren, terwijl calciumantagonisten en RAS-remmers een neutraal of zelfs heilzaam effect hebben. Toch mogen we het kind niet met het badwater weggooien, benadrukt hij in het kader van het XXe symposium van het Centre de Pathologie Sexuelle Masculine van de Cliniques universitaires St-Luc (UCL). Enige toelichting.

Erectiele disfunctie en hartaandoeningen: hoe PDE5-inhibitoren gebruiken?

Actuality
Dominique-Jean Bouilliez, op basis van een mededeling van David Van Craeynest

Cyclisch GMP, een krachtige vaatverwijder, wordt gehydrolyseerd in de 5’monofosfaatvorm door PDE5, een enzym dat uitgebreid wordt uitgedrukt in de meeste weefsels. In deze context rees de vraag naar het cardiovasculaire risico als het wordt geblokkeerd in het kader van de behandeling van erectie­stoornissen. Een gesprek met David Van Craeynest (Cardiologie, UCL) tijdens het XXe symposium van het Centre de Pathologie Sexuelle Masculine van de Cliniques universitaires St-Luc (UCL).

Robotgeassisteerde laparoscopische versus open prostatectomie

Actuality
Heidi Van de Keere

Robotgeassisteerde laparoscopische en open radicale retropubische prostatectomie blijken op korte termijn (na 12 weken) vergelijkbare gevolgen te tonen inzake problemen van incontinentie en seksuele disfunctie. Een langere follow-up is nodig voor een beter zicht op de langetermijnresultaten. Zo suggereren de resultaten van een gerandomiseerde, gecontroleerde fase 3-studie in the Lancet.